Cirkel

Altijd gelukkig

Inleiding Tijdens mijn individuele begeleidingen en tijdens de opleidingen die ik geef, wordt mij nog al eens de vraag gesteld of ik altijd happy ben. Ik ben immers erg goed thuis in Vitamine HBS… Daarop is maar één antwoord mogelijk: vanzelfsprekend ben ik NIET altijd happy. Dat bestaat helemaal niet: altijd gelukkig zijn.

Groei

Onjuist gedrag

Inleiding Mijn leven leef ik (inmiddels) op basis van een Holistisch Mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Met een knipoog noem ik dat Vitamine HBS.

Bloemenveld

Van overleven naar leven

Wat is leven? In onze maatschappij gebruiken mensen vaak woorden die zo vanzelfsprekend lijken te zijn dat maar weinig mensen zich afvragen wat het gebruikte woord betekent en wat er mee bedoeld wordt. Leven is ook zo’n woord.

Boeren

Vitamine HBS, stikstofbeleid en de werkwijze van boeren

Protesten Over het algemeen zijn protesten manieren om aan te geven dat mensen het niet eens zijn met bepaalde (voorgenomen) besluiten. Op deze manier wordt geprobeerd een aanstaande verandering in de samenleving te beperken of juist een verandering te bewerkstelligen. Ook worden protesten gebruikt voor het uitdrukken van negatieve gevoelens omtrent bepaalde politieke of maatschappelijke […]

Even Geduld ajb

Even Geduld AUB

Wat is een inspiratie? Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk inblazen of inademen betekent. Waarbij dit inademen of inblazen gezien werd als het voeden van de ziel. En dat is ook precies de betekenis die ik aan het woord inspiratie toe ken.

Zwijgplicht

Zwijgplicht versus het melden van vermoedens van misstanden

Uit de bocht Als je, zoals ik, ruime 30 jaar bij de overheid gewerkt hebt, ga je wel zien waar het binnen een overheidsorganisatie allemaal fout kan gaan. Op veel plaatsen. En zo’n beetje elke fout, elke misstand is te wijten aan mensen. Aan mensen, die veel te ingewikkelde regels bedacht en ingevoerd hebben. Mensen […]

Eiland

Het eiland van Karel

Karel, een man op leeftijd realiseerde nu dat het echt zover was. Hij was boos, écht boos. En hij was alléén. Nee, niet in de letterlijke betekenis van het woord. Hij had immers een vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Althans vrienden in de zin van het hebben van mensen in je omgeving waar je […]

Freedom

De Draai

De jonge vrouw al had veel stappen gezet Grote, kleine, in een boeiende en afwisselende tred

Hart

Missie of Missers

Wat is een missie? Een missie is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf of organisatie. Onderstaande tekst komt van de site van de Rijksoverheid (RO). Missie Rijksoverheid Naast het motto ‘De Rijksoverheid. Voor Nederland’ heeft het Rijk een missie. Die luidt: ‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige (1), ondernemende (2) en […]

groei

Vitamine HBS, Spiritualiteit en Zijnsoriëntatie

Wat is Spiritualiteit? Spiritualiteit is van alle tijden. Dus ook van NU. Zoals bij veel woorden, worden er verschillende betekenissen aan gegeven. Het woord is afkomstig van het Latijnse woord Spiritus, dat letterlijk geest betekent. Dan plopt de vraag op, wat is ‘geest’? Volgens Wikipedia wordt met de geest de essentie, het wezenlijke, van iets […]