De tong als smaak- en spraakorgaan

De tong als smaakorgaan Elk menselijk lichaam kent vele en belangrijke organen. Ieder met een eigen rol in je leven. Zo is je tong je smaakorgaan. Helaas is de functie van de menselijke tong op het gebied van smaak de laatste decennia uitgehold. Veel natuurlijke en intense smaken zijn afgevlakt en verworden tot één brei […]

Afstand tussen directie en werkvloer

Kloof leiding en werkvloer

Afstand tussen leiding en werkvloer Een veel gehoorde klacht van medewerkers van organisaties is dat de hoogst leidinggevenden ver van de werkvloer afstaan en vaak niet weten waar het over gaat. Niet weten wat belangrijk is. En dat klopt ook. Er is in elke organisatie een afstand tussen de mensen die daadwerkelijk het werk uitvoeren […]

Wat is vakantie?

Een andere kijk op vakantie

Wat is vakantie? Volgens Wikipedia is vakantie is een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt. Er wordt tijdelijk niet naar werk, studie of school gegaan. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacantia, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen.  Rond 1850 kreeg vakantie de huidige betekenis. Sinds ongeveer 1960 […]

Conflicthantering

Conflict : oorzaak en gevolg

Anders kijken naar conflicten In een eerdere inspiratie namen we je al mee in onze systemische kijk op conflicten. Daarin stelden wij dat de oorzaak van een conflict altijd te vinden is in een verstoring van één van de systemische uitgangspunten. In dit stuk gaan wij hier verder op in.

Onderwijs

Onderwijs anders bekeken

Anders kijken naar onderwijs Als je door een systemische bril naar het onderwijs kijkt, zijn zo’n beetje alle problemen snel verklaarbaar. En daarmee oplosbaar. Want als je anders naar zaken kijkt, zie je ook andere mogelijkheden. Die systemische kijk houdt in dat je de systemische basisprincipes herkent en daar op een juiste manier mee omgaat.

Geld. Van middel naar doel.

Toen er nog geen geld was In een ver en grijs verleden bestond geld nog niet. Zaken werden gedaan door één op één goederen of diensten met elkaar te ruilen. Iemand die groente verbouwde, ruilde dat tegen iemand die hout sprokkelde om vuur te maken. Iemand die een koe had, ruilde de melk tegen de […]

Zelfdoding systemisch bezien

Wat is zelfdoding? Van zelfdoding is sprake als iemand zichzelf van het leven berooft. Zelfdoding heeft zeer grote impact op de naaste omgeving van degene die zichzelf doodt. Naast het verdriet dat een gevolg is van het overlijden, heeft bijna elke nabestaande een schuldgevoel. “Wat heb ik gedaan dat dit gebeurde?” “Wat heb ik nagelaten?” […]

Fraude

Harde aanpak uitkeringsfraude werkt niet

Harde aanpak uitkeringsfraude werkt niet Inleiding In dit artikel concluderen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen dat een harde aanpak van fraude niet werkt en zelfs averechts werkt. Geweldig dat wetenschappers dit onderzoek gedaan hebben. Het was alleen overbodig. En daarmee is er dus energie en geld verspild.

De arts en de client

De arts, het scherm en de cliënt

De arts, het scherm en de cliënt Mijn moeder is inmiddels ruim 90 lentes jong. Ze woont nog zelfstandig, heeft haar daginvulling redelijk voor elkaar en kijkt tevreden terug op haar leven. Ze mist wel veel mensen, maar “dat is nu eenmaal zo als je zo oud wordt”, zoals zij zelf zegt.

Juni

Juni

Juni De zesde maand van het jaar. Althans volgens de Gregoriaanse kalender die wij hanteren. De kans bestaat dat juni 2018 weer één of ander record breekt sinds het begin van de regelmatige metingen in 1706. Dat is ruim 300 jaar geleden. Het zou zomaar de warmste maand, natste maand, droogste maand of zoiets kunnen […]